top of page
Rasmus Revsbech

Psykologisk behandling og udredning

Billede af Josep Martins

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Formålet med psykopatologisk udredning er at undersøge symptomerne på en psykisk lidelse og vurdere deres tilstedeværelse, varighed og sværhedsgrad. Det er vigtigt at forstå, hvordan man lever med disse specifikke symptomer. Udredningen har til formål at finde passende behandling og kan give klarhed og lindring ved at identificere årsagen til ens oplevelser.

 

Psykologisk og psykiatrisk udredning kan have flere positive virkninger:

 • Diagnose og forståelse: Udredning hjælper med at stille en præcis diagnose og giver en bedre forståelse af symptomer og årsager.

 • Personlig indsigt: Udredning øger selvbevidsthed og forståelse af adfærdsmønstre og håndtering af udfordringer.

 • Behandlingsplanlægning: Udredningen danner grundlag for en effektiv behandlingsplan, skræddersyet til individuelle behov og præferencer.

 • Målrettet intervention: Udredning identificerer relevante interventioner og terapimetoder, der øger chancerne for succesfuld behandling.

 • Støtte og lettelse: Udredningen giver validation, forståelse og håb om bedring, hvilket kan være en kilde til lettelse og støtte.

I alt kan psykologisk og psykiatrisk udredning forbedre psykisk velvære ved at give klarhed, behandlingsmuligheder, personlig indsigt og støtte.

Under udredningen gennemføres interviews og vurderinger af livshistorie og tidligere psykiske vanskeligheder. Det er også vigtigt at udelukke fysiske sygdomme som årsagen til symptomerne. Hvis man tidligere har fået behandling eller udredning, kan adgang til tidligere journaloplysninger være nyttigt.

Hvis du har spørgsmål om udredningsprocessen, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan også læse mere om udredning her.

 • Koncentrationsforstyrrelser som ADHD.

 • Tilstande inden for det skizofrene spektrum.

 • Stemningsforstyrrelser som depression og bipolar lidelse.

 • Autismespektrumforstyrrelser.

 • Angstforstyrrelser såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tvangslidelse (OCD).

 • Personlighedsforstyrrelser.

En psykologisk og psykiatrisk udredning er en professionel proces, hvor en erfaren psykolog analyserer og vurderer en persons mentale tilstand, følelsesmæssige velbefindende og adfærd for at identificere eventuelle problemer eller lidelser og udvikle passende behandlingsplaner. Det hjælper med at forstå og tackle psykologiske udfordringer.

For at stille en diagnose kræves det, at bestemte symptomer er til stede og at det samlede billede opfylder de diagnostiske kriterier.

Udredning

En udredning har især til formål at finde den mest egnede behandling. Desuden kan det give klarhed og muligvis lindre at opdage, at ens oplevelser kan skyldes en psykisk lidelse. Det kan være en lettelse at have en betegnelse for ens symptomer, at den professionelle man taler med, er bekendt med lidelsen, og at man kan pege på relevant behandling.

Du kan måske have en følelse af, at "noget ikke er som det skal være." Måske har du tidligere fået stillet en psykiatrisk diagnose, men forstår ikke helt baggrunden for den eller mangler mere viden. Måske ønsker du at "tjekke" om du stadig har de symptomer, der tidligere førte til en diagnose.

Hvorfor udrede?

Udredningen indebærer grundige interviews baseret på forskellige interviewredskaber og vurderingsskalaer.

Ved starten af udredningen vil vi typisk spørge ind til din livshistorie, såsom skolegang, tidligere psykiske vanskeligheder og relationer.

Når man udreder psykiske lidelser, er det vigtigt at udelukke, om fysiske sygdomme kan være årsagen til ens symptomer. Derfor er det ofte nødvendigt at have fået undersøgt fysiske sygdomme af ens alment praktiserende læge (fx blodprøver og muligvis EKG). I visse tilfælde kan det også være relevant at diskutere med lægen, om en neurologisk undersøgelse eller scanning af hjernen er påkrævet.

Hvis du tidligere har fået behandling eller er blevet udredt af en psykolog eller psykiater, kan det være en fordel, at vi får adgang til tidligere journaloplysninger. Dette må vi naturligvis ikke gøre uden dit samtykke.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende en udredningsproces.

Udredningsforløbet

Udredning

Hos Psykudredning tilbyder vi psykoterapi og psykologisk rådgivning inden for både psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer. Vi lægger stor vægt på, at du som klient føler, at behandlingen skræddersyes til dine specifikke behov og at den er både effektiv og professionel. Vores mål er at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse og resultater gennem vores tilpassede og professionelle tilgang.

Samtalebehandling

Hos Psykudredning prioriterer vi en professionel, effektiv og fagligt velfunderet tilgang til behandling. Vi stræber også efter at skabe trygge og behagelige rammer, hvor du som klient føler dig velkommen og mødt med en venlig og omsorgsfuld tilgang. Vores mål er at sikre, at du får den bedst mulige behandling og oplevelse gennem vores professionelle tilgang, samtidig med at vi skaber et trygt og støttende miljø for dig.

Jeg behandler blandt andet:

 • Psykisk vold i nære relationer

 • Nybagte forældre med særligt fokus på fødselsdepressioner hos mænd

 • Alt fra Depression til store kriser

Behandlingsområder

Behandling

Billede af Josep Martins

Mænds Mentale Sundhed: Lad os Bryde Tabuet

I en verden, hvor mænd ofte føler et pres for at være stærke og tilsidesætte deres følelser, er det vigtigt at anerkende og tale om mænds mentale helbred. Ligesom enhver anden, står mænd over for udfordringer, stress, sorg og angst. Men alt for ofte forventes det, at de bærer deres byrde i stilhed.

Vi forstår vigtigheden af at give mænd det rum og den støtte, de har brug for, for at udtrykke sig selv og søge hjælp, når de har brug for det. Vores mission her er at bryde barriererne, smadre fordomme og skabe en verden, hvor mænd føler sig komfortable med at tale om deres mentale helbred.

Du er ikke alene. Hver dag søger utallige mænd støtte og finder styrke i at åbne op. At søge hjælp er ikke et tegn på svaghed; det er et tegn på styrke, mod og selverkendelse.

Vi inviterer alle – uanset køn – til at deltage i denne vigtige samtale og ændre måden, vi ser og taler om mænds mentale helbred på. For når vi står sammen, kan vi gøre en forskel og skabe et mere støttende og forstående samfund for alle.

Lad os tale om det. Fordi mænds mentale sundhed betyder noget.

 • Koncentrationsforstyrrelser som ADHD.

 • Tilstande inden for det skizofrene spektrum.

 • Stemningsforstyrrelser som depression og bipolar lidelse.

 • Autismespektrumforstyrrelser.

 • Angstforstyrrelser såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tvangslidelse (OCD).

 • Personlighedsforstyrrelser.

Jeg forstår, at alle mennesker er forskellige, og derfor tilbyder jeg en række terapeutiske tilgange, skræddersyet til dine specifikke behov:

 • Kognitiv Adfærdsterapi: Gennem denne evidensbaserede terapiform hjælper jeg dig med at identificere og ændre negativ tænkning og adfærd.

 • Neuroaffektiv Psykoterapi: En integreret tilgang, hvor jeg kombinerer kognitive, kropslige og emotionelle teknikker for at helbrede dit sind.

 • Traumefokuseret Tilgang: Jeg er specialiseret i at tackle dybere sår og traumer, så du kan finde healing og genopbygge dit liv.

 • Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi: Sammen dykker vi ned i at forstå meningen med dit liv, din eksistens og dine oplevelser.

Mine Terapeutiske Tilgange

Jeg har et stærkt ønske om at adressere og afstigmatisere nogle af de udfordringer, som mænd ofte står overfor, men sjældent tales om:

 • Mænd og Fødselsdepressioner: Selvom det ofte overses, oplever 8-10% af alle mænd fødselsdepressioner. Jeg tilbyder specialiseret terapi, der anerkender denne realitet.

 • Partnervold: Jeg forstår de kompleksiteter og tabuer, der kan være forbundet med mænd, som oplever partnervold. Hos mig er du ikke alene.

 • Rådgivning i Forbindelse med Faderskab: Overvejer du, hvordan du bedst vil bruge din barsel? Eller hvordan du forbereder dig på at blive far? Jeg er her for at vejlede og hjælpe dig med disse spørgsmål.

 • Belastningsreaktioner og Kriser: Uanset om du oplever små belastningsreaktioner eller dybere kriser, står jeg klar til at hjælpe og støtte dig igennem.

Mænds Udfordringer i Fokus

Mænds mentale sundhed har alt for længe været overset, bagatelliseret eller misforstået. Men sandheden er, at mænd, ligesom alle andre, oplever et spektrum af følelser, udfordringer og bekymringer. Historisk set har mange mænd følt pres for at undertrykke deres følelser eller ignorere deres mentale behov, ofte på grund af samfundsmæssige forventninger om "mandighed".

Hvorfor er mænds mentale sundhed vigtig?

 • Samfundsmæssige Forventninger: Mange mænd føler et pres for at undertrykke følelser på grund af forventninger om "mandighed".

 • Konsekvenser af Ubehandlede Problemer: Ubehandlede mentale helbredsproblemer kan føre til forhøjet stress, nedsat livskvalitet og relationelle udfordringer.

 • Risiko for Selvskadelig Adfærd: Ignorering af mentale udfordringer kan i alvorlige tilfælde føre til selvskadelige handlinger.

 • Positiv Effekt på Samfundet: Ved at adressere og støtte mænds mentale sundhed bidrager vi til sundere familier, stærkere relationer og et mere medfølende samfund.

 

Min mission er at ændre dette. Ved at fokusere på mænds mentale sundhed ønsker jeg at skabe en positiv forandring, hvor mænd føler sig trygge ved at søge hjælp, udtrykke deres følelser og finde styrke i sårbarhed. Ved at tage hånd om mænds mentale helbred, kan vi sammen bygge bro over kløften og ændre narrative.

Mænds Mentale Sundhed: En Prioritet

Tilgange & Fokus

bottom of page